ข้อมูลกิลด์วอร์ Woe Information
ข้อมูลกิลด์วอร์ War Of Emperium
 • วันที่กิลด์วอร์ : จันทร์ , พุธ , ศุกร์
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • จำนวนบ้านเปิด : ขึ้นอยู่ตามอารมณ์ของทีมงาน
สมาชิกกิลด์วอร์ Member
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
 • จำนวนคนในกิลด์สูงสุด : 36 คน
 • จำนวนคนในปาร์ตี้สูงสุด : 12 คน
ของรางวัลกิลด์วอร์Item Guild War
 • Poring Box : 10 ea
 • Cash Coin : 5,000
 • Costume Korea Box :20 ea
 • Zeny : 100,00000
ตารางกิลด์วอร์ Peco-RO Guild Vs Guild
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
11 ก.พ
เงินสด 1,000 บาท
- 13 ก.พ
10,000 Cash Coin
- 15 ก.พ
ยอดเติมเงิน 300 บาท
- -
18 ก.พ
20,000 Cash Coin
- 20 ก.พ
ยอดเติมเงิน 300 บาท
- 22 ก.พ
10,000 Cash Coin
- -
25 ก.พ
เงินสด 300 บาท
- 27 ก.พ
ยอดเติมเงิน 300 บาท
- 1 มี.ค
20,000 Cash Coin
- -
4 มี.ค
ยอดเติมเงิน 300 บาท
- 6 มี.ค
20,000 Cash Coin
- 8 มี.ค
เงินสด 300 บาท
- -
11 มี.ค
10,000 Cash Coin
- 13 มี.ค
ยอดเติมเงิน 300 บาท
- 15 มี.ค
20,000 Cash Coin
- -
หมายเหต : ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกากิลด์วอร์ทั้งหมดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กติกากิลด์วอร์ Rules Woe
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน และห้ามมีการเปลี่ยนรูปกิลด์ ระหว่างเวลากิลด์วอร์ (เวลากิลด์วอร์จะไม่สามารถใส่รูปกิลด์ได้)

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินไปรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 2. กิลด์สาขา ห้ามช่วยกันบ้านชั้นเดียวกัน (แต่ช่วยบุกบ้านได้) แต่กิลด์สาขา (ไม่ใช่กิลด์พันธมิตร) จะสามารถมาช่วยกันบ้านตามทางเดินได้ แต่กิลด์พันธมิตร ไม่สามารถช่วยกันบ้านได้ ไม่ว่าชั้นไหนก็ตาม

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินไปรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 3. จากกติกากิลด์วอร์ ข้อ 2. จะส่งผลให้ไม่สามารถยิงอาชีพ Paladin ได้อยู่แล้ว หากมีการกระทำผิดกติกา กิลด์บุกบ้านแจ้งการกระทำผิด โดยต้องส่งหลักฐานให้ชัดเจนกับทีมงาน เช่น ไฟล์ภาพ ฯลฯ

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินไปรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 4. ก่อนจะหมดเวลากิลด์วอร์ 15 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปชั้นห้องหิน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการแจ้ง หรือร้องเรียน โดยส่งหลักฐานมาให้กับทีมงาน บ้านหลังนั้นจะงดแจกเงินรางวัล

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินไปรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 5. กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา สามารถตีบ้านรางวัลเงินสดได้แค่ 1 หลัง (แต่ตีบ้าน Special เพิ่มได้) หากตีบ้านรางวัลเงินสด 2 หลัง จะงดแจกรางวัล (บ้านเงินสด + บ้านแคชงดรางวัลเช่นกัน)

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินไปรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 6. พาสมาชิกกิลด์มาวอร์มากกว่า 16 คน แล้วไม่ได้บ้านติดกัน 3 วอร์ (หากเว้นวันไม่นับ) รับเงินรางวัล 500 บาท เป็นรางวัลขอบคุณที่มาร่วมกิลด์วอร์ แต่ต้องมานั่งตั้งห้องรับคนกลางเมืองทุกวันด้วย