ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
 • EXP Base Rate : x1000
 • JOB Base Rate : x500
 • ETC Rate : x30
 • Usable Rate : x30
 • Equipment Rate : x30
 • Normal Card Rate : x70
 • Boss Card Rate : เท่ากับ TRO
 • MVP Rate : x0.35
ข้อมูลปาร์ตี้ Party Info
 • Share Party Max : 99 เลเวล
 • Bonus Party : 15% ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 12 คน
รายการแบนไอเท็ม,การ์ด,สกิล Ban Server
 • Skill ไม่สามารถใช้งานได้
 • Battle Chant : GVG,PVP
 • Abracadabra : GVG,PVP
 • Mind Breaker : GVG,PVP
 • Marionette Control : GVG,PVP
 • Loki's Veil : GVG,PVP
 • Battle Theme : GVG,PVP
 • Harmonic Lick : GVG,PVP
 • Acoustic Rhythm : GVG,PVP
 • Assassin Spirit : GVG,PVP
 • Rogue Spirit : GVG,PVP
 • High Jump : GVG,PVP
 • Card ไม่สามารถใช้งานได้
 • ไม่มีแบนการ์ด
 • Item ไม่สามารถใช้งานได้
 • Speed Potion : GVG,PVP
 • Box of Thunder : GVG,PVP
 • Box of Sunlight : GVG,PVP
 • Yggdrasil Seed : GVG
 • Yggdrasil Berry : GVG
 • Bloody Axe : GVG
 • Joker Jester : GVG
คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี Command Server
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • @load
 • @noask
 • @autoloot
 • @alootid
 • @mobinfo / @mi
 • #stats
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • นำตัวละครกลับจุด Save
 • ปิดคำชวนทุกอย่าง
 • เก็บไอเท็มทั้งหมด
 • เก็บไอเท็ม โดยระบุจำนวน
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @alootid 909
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. #stats ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
ไอเท็มขายแพงในเซิร์ฟเวอร์ Expensive Item
 • ไอเท็ม
 • Rotten Bandage
 • Nose Ring
 • Live Coal
 • Brigan
 • Clattering Skull
 • Tongue
 • Cyfar
 • Ogre Tooth
 • Old White Cloth
 • ราคา
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
 • 625 Zeny
อัพเดทอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium Refine Rate
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
อาวุธ Lv.1 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 50% 30% 15%
อาวุธ Lv.2 95% 95% 95% 95% 95% 95% 50% 30% 15% 10%
อาวุธ Lv.3 95% 95% 95% 95% 95% 50% 30% 15% 10% 7%
อาวุธ Lv.4 95% 95% 95% 95% 50% 40% 20% 10% 7% 5%
ชุดเกราะ 95% 95% 95% 95% 40% 30% 20% 10% 7% 5%