ดาวน์โหลดเกมส์ Download Cleint Full & Mini
Download For PC (Full Client)
Type File Size Description Link
Full Data (Link 1) 2.3 GB Google Drive ดาวน์โหลด
Full Data (Link 2) 2.3 GB Mega Upload ดาวน์โหลด
Full Data (Link 3) 2.3 GB Mediafire ดาวน์โหลด
เปิดให้ดาวน์โหลดวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 - GB Android ดาวน์โหลด
คำแนะนำ : 1.สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลด Client Full ติดตั้งใช้งานได้ทันที 2. ปิดสแกนไวรัสและปิด Windowdefen Antivirus ก่อนทำการดาวน์โหลด
Download For PC (Mini Client)
Type File Size Description Link
Mini Data (Link 1) 800 MB Google Drive ดาวน์โหลด
Mini Data (Link 2) 800 MB Mega Upload ดาวน์โหลด
Mini Data (Link 3) 800 MB Mediafire ดาวน์โหลด
เปิดให้ดาวน์โหลดวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 - MB Android ดาวน์โหลด
คำแนะนำ : 1.สำหรับผู้เล่นที่มีตัวเกมส์ Ragnarok อยู่แล้ว ติดตั้ง Client Mini ลงทับในเซิฟเวอร์จริงได้เลย 2. ปิดสแกนไวรัสและปิด Windowdefen Antivirus ก่อนทำการดาวน์โหลด
Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม
Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลด
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop ดาวน์โหลด