ลำดับที่ ไอดีเกมส์ แต้ม
1 axe11xx 369,006
2 tixx 346,239
3 2592svxx 137,048
4 proxx 134,749
5 searxx 100,593
6 warixx 38,190
7 downloxx 38,106
8 aoksahachxx 36,186
9 tonzaanaraxx 12,220
10 esse15xx 6,978