ลำดับที่ ไอดีเกมส์ แต้ม
1 Tochikawxx 3,400
2 tarooxx 3,000
3 tarooxx 3,000
4 tarooxx 3,000
5 tarooxx 3,000
6 tarooxx 3,000
7 tarooxx 3,000
8 tarooxx 2,900
9 hong11xx 2,700
10 rose11xx 2,600